Тема 9. Види нормативних документів, їх системи

1. Основні види національних стандартів

2. Єдина система конструкторської документації (ЄСКД)

3. Єдина система технологічної документації (ЄСТД)

4. Система стандартів безпеки праці (ССБП)

5. Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ)

6. Система розробки і впровадження продукції на виробництво (СРПВ)

7. Система стандартів "Метрологія"

Практична робота 6: Робота з каталогами нормативних документів

Last modified: Tuesday, 13 March 2018, 12:43 PM