Тема 6. Міжнародна стандартизація

1. Міжнародна організація зі стандартизації ISO

2. Міжнародна електротехнічна комісія ІЕС

3. Діяльність Європейського союзу в галузі стандартизації

4. Європейський комітет з стандартизації (СЕN)

5. Європейський комітет з стандартизації в електротехніці (СЕNЕLЕС)

Практична робота 4: Робота з кодами товарів, мов, країн

Last modified: Tuesday, 13 March 2018, 12:36 PM