Тема 4. Параметрична стандартизація. Ефективність стандартизації

1. Вибір і обґрунтування параметричних рядів стандартизованих об'єктів

2. Система переважних чисел і вимоги, що пред'являються до рядів переважних чисел

3. Переважні числа основних рядів R5-R40

4. Вибір номенклатури головних і основних параметрів виробів

5. Вибір діапазону параметричного ряду

6. Вибір градації параметричного ряду

7. Ефективність стандартизації

Практична робота 2: Вибір та обґрунтування параметричного ряду виробу

Last modified: Tuesday, 13 March 2018, 12:30 PM