Запитання до самоконтролю 7

Питання до самоконтролю до 7 теми

1. Мета і завдання проведення маркетингового аналізу проекту.
2. Вплив макроекономічної політики країни, техніко-технологічних процесів на межові обмеження аналізу ринку.
3. Особливості аналізу проектів, орієнтованих на міжнародні ринки.
4. Концепція попиту проекту в проектному аналізі.
5. Зміст аналізу макросередовища у маркетинговому аналізі проекту.
6. Фактори впливу макросередовища на проектні рішення.
7. Суть і завдання аналізу бізнес-оточення проекту.
8. Основні складові ринкового середовища проекту.
9. Які методичні підходи до аналізу конкурентного середовища продукції проекту ви знаєте?
10. Визначте інформаційну базу розробки різних етапів концепції маркетингу.
11. Дайте характеристику та призначення етапів розробки маркетингової концепції.
12. Основні чинники, що впливають на розробку маркетингової стратегії.
13. Призначення розробки комплексу маркетингу.
14. Проілюструйте на конкретному прикладі розробку маркетингового плану проекту.

Last modified: Tuesday, 2 May 2017, 4:14 PM