Питання для самоконтролю

Питання для самоконтролю: 1.Поясніть термін «політичний режим». 2.Якими факторами обумовлена сутність політичного режиму? 3.Наведіть основні фактори стабільності політичного режиму. 4.Чкі види опозиції ви знаєте? Назвіть позитивні та негативні фактори її діяльності. 5.Як ви розумієте поняття «центризм»? 6. Наведіть основні риси демократичного режиму влади. 7. Дайте порівнювальну характеристику авторитарному та тоталітарному політичним режимам. В чому їх відмінності?
Last modified: Friday, 21 April 2017, 12:34 PM