Питання для самоконтролю.

Питання для самоконтролю. 1. Назвіть передумови виникнення соціології як науки. 2. Які основні парадигми існують в соціологічному знанні? Яка з парадигм здається вам найпривабливішою? Аргументуйте свою відповідь. 3.Яка структура сучасної соціологічної теорії? 4.Яка проблематика вивчення теорій "середнього рівня" по Р.Мертону? 5.Назвіть основні функції соціології. 6.Наведіть приклади практичного застосування соціологічних знань.
Last modified: Thursday, 20 April 2017, 3:56 PM