Завдання до теми 11


Завдання 11.1

1. Яка структура агропромислового комплексу України?

2. Чому сільське господарство є специфічною галуззю розвитку економіки України?

3. Зазначте характерні риси сільськогосподарського виробництва.

4. Які причини кризи сільського господарства України вам відомі?

5. У чому суть земельної ренти?

6. Які форми земельної ренти вам відомі? Охарактеризуйте їх.

7. У чому полягає різниця між диференціальною рентою І та диференціальною рентою ІІ?

Завдання 11.2

Для кожного наведеного положення знайдіть відповідний йому термін чи поняття:

а) капіталізована земельна рента;

б) форма економічної реалізації власності на унікальні за родючістю землі, джерелом якої є праця найманих працівників та частина доходів покупців, що надходить до земле власника через механізм монопольних цін;

в) виникає внаслідок обмеженості земель кращої та середньої якості, що змушує залу чати до сільськогосподарського обороту гірші за якістю ділянки землі;

г) економічна форма реалізації власності на землю у вигляді доходу, який створюється найманими працівниками, але привласнюється власником землі за її здачу в оренду;

д) організаційно-правова форма, яка створюється шляхом об’єднання майна двох або більше осіб, що мають на меті: ведення виробничої діяльності, забезпечення прибутку його засновникам та забезпечення соціальних гарантій усіх членів.

Терміни і поняття:

1. Монопольна рента 

2. Ціна землі

3. Абсолютна рента

4. Диференціальна рента І

5. Товариство з обмеженою відповідальністю

6. Диференціальна рента І

7. Сільськогосподарський виробничий кооператив

8. Обслуговуючий кооператив

 

Відповідь надішліть у вигляді файлу.