Завдання до теми 6


Завдання 6.1

1. Що таке ринок та структура ринку?

2. Хто, на вашу думку, виступає суб’єктом ринку і що є об’єктом ринкових відносин?

3. Які види ринків ви можете назвати?

4. Які функції виконує ринок?

5. Що таке інфраструктура ринку і яку роль вона відіграє в організації та функціонуванні ринкових відносин?

6. Види інфраструктури ринку та її основні елементи.

7. У чому суть та основні положення ринкової економіки?

8. Які концепції ринкової економіки вам відомі?

9. Що являють собою моделі ринкової економіки? Чим вони відрізняються?

10. Сутність та структура господарського механізму. Яка роль господарського механізму в економічній системі країни?

Завдання 6.2

Для кожного наведеного нижче положення знайдіть відповідний йому термін чи поняття:

а) взаємодія всіх елементів продуктивних сил, техніко-економічних та виробничих відносин;

б) велика кількість виробників, що виробляють схожу, але неоднорідну продукцію, відбуваються за рахунок підвищення чи зниження цін або зменшення чи збільшення якості чи кількості продукції. Ця модель притаманна більшості країн;

в) певна сукупність економічних відносин між різними суб’єктами підприємницької діяльності з приводу організації та використання, купівлі та продажу засобів та предметів праці. Попит на предмети і засоби праці насамперед залежить від величини капіталу, який має підприємство;

г) сукупність окремих ринків в межах національної економіки або світового ринку, ринків окремих регіонів та взаємодія між ними;

д) певна сукупність економічних відносин між різними типами фірм та індивідами з приводу купівлі-продажу товарів та послуг, де відбувається остаточне визначення їх вартості та реалізація.

Терміни і поняття:

1. Монополістична конкуренція

2. Ринок засобів виробництва

3. Інфраструктура ринку

4. Господарський механізм

5. Ринок

6. Ринок предметів споживання

7. Модель чистої конкуренції

8. Структура ринку

 

Відповідь надішліть у вигляді файлу.