Завдання до теми 5

Завдання 5.1

Компанія «Нонокс» виробляє бензинові добавки. Для вироблення 1 літра необхідно витратити сировини на 1,15 грн, а затрати праці становитимуть 2,6 грн на літр.
А. Чому дорівнюють змінні витрати на одиницю продукції?
Б. Припустимо, що постійні витрати компанії дорівнюють 20 000 грн. на рік при виробництві 280 000 літрів продукції. Чому дорівнюють річні сукупні витрати?
В. Якщо ціна продажу продукції становить 5,3 грн за одиницю, чи досягає «Нонокс» готівкової точки беззбитковості? При амортизації 130 000 грн. на рік визначте бухгалтерську точку беззбитковості.

Завдання 5.2

Проект, що розглядається, коштує 500 000 грн, його життєвий цикл 5 років, він не має ліквідаційної вартості. По проекту застосовується лінійна амортизація до нульової залишкової вартості. Необхідна ставка прибутковості становить 15 %, податок на прибуток – 35 %. Прогнозований обсяг продажу продукції – 400 одиниць на рік. Ціна одиниці продукції дорівнює 3000 грн, змінні витрати на одиницю продукції – 1900 грн, а постійні витрати – 250 000 грн на рік. Визначте готівкову, бухгалтерську та фінансову точки беззбитковості за проектом. При розрахунку не враховуйте податки.

Відповідь надішліть у вигляді файлу.