Topic outline

 • Архітектурне проектування будівель та споруд. Конструкції та конструктивні рішення промислових будов.

  Тема 1. Основні положення архітектури. Класифікація будівель.

  Тема 2. Основи проектування. Об’ємно-планувальні рішення промислових будов. крок колон, прольоти, висота

  Тема 3. Основи проектування промислових підприемств

  Тема 4. Конструктивні елементи, елементи покриття, огороджуючи елементи, планувальні рішення, прив’язки. 

  Тема 5. Фізико-технічні основи проектування промислових будівель.

  Тема 6. Адміністративно-побутові будівлі.

  Тема 7. Генеральні плани промислових будівель. Планування та забудова території підприємств, благоустрій та інженерні споруди.

 • Залізобетонні конструкції, основні положення і розрахунки за першим граничним станом

  Тема 1. Поняття про залізобетон. Історія розвитку. Класифікація, переваги та недоліки.

  Тема 2. Загальні відомості про нормативні документи. Класи бетонів та сталей, марки, механічні та фізичні властивості бетону та сталі, деформативність матеріалів.

  Тема 3. Аналіз напружено-деформованого стану зігнутого залізобетонного елементу. Методи розрахунків будівельних конструкцій.

  Тема 4. Розрахунок міцності за нормальними перерізами елементів з ненапруженою арматурою прямокутних та таврових перерізів з одинокою та подвійною арматурою. Побудова епюри матеріалів.

  Тема 5. Розрахунок залізобетонних елементів за похилими перерізами. Особливості методики розрахунків за похилими перерізами.

 • Залізобетонні попередньо-напружені конструкції. Стиснуті і розтягнуті конструкції.

  Тема 6. Попередньо напружена арматура у залізобетонних конструкціях, види та типи, методи натягнення арматури. Матеріали, які застосовуються для виготовлення попередньо-напружених залізобетонних елементів.

  Тема 7. Розрахунок попередньо-напружених залізобетонних елементів, конструювання.

  Тема 8. Стиснуті залізобетонні елементи, типи та їх конструктивні особливості. Розрахунок елементів з випадковим ексцентриситетом та елементів з позацентровим прикладенням навантаження.

  Тема 9. Розтягнуті залізобетонні елементи, види та конструктивні особливості центрально та позацентрально розтягнутих елементів,  розрахунок, конструювання. Два випадки розрахунків позацентрово розтягнутих елементів.

  • Розрахунок залізобетонних елементів за граничним станом другої групи. Залізобетонні перекриття.

   Тема 10 Розрахунок за виникненням нормальних тріщин зігнутих, позацентрально стиснутих та розтягнутих елементів.Розрахунок на розкриття тріщин.

   Тема 11 Розрахунок за деформативністю та прогинами за відсутністю та наявністю тріщин.

   Тема 12 Залізобетонні перекриття та покриття. Плоскі збірні та монолітні перекриття.

   • Металеві конструкції

    Тема 1 Область застосування, особливості металевих конструкцій в будовах. Метал, який застосовується при конструюванні металевих конструкцій, сортамент та його характеристика.

    Тема 2 Зварні з'єднання. Види зварки, характеристика,  класифікація. 

    Тема 3 Болтові з'єднання, їх робота та область застосування. Конструювання болтових з'єднань, розрахунок болтів. З'єднання на високоміцних болтах, розрахунок.

    Тема 4 Металеві балки. Характеристика балок та балочної  клітини. Типи балок та основні їх параметри. Прокатні та складені балки. Складені балки, область застосування генеральні розміри, визначення оптимальної та мінімальної висоти та других параметрів. Епюра матеріалів.

    Тема 5 Металеві колони, соціальні та наскрізні, центрально та позацентрово навантажені, типи перерізів. Розрахунок суцільних та наскрізних колон на міцність та стійкість, конструювання. Конструювання бази колон та їх оголовку.

    Тема 6 Металеві ферми, визначення зусиль та визначення перерізів елементів ферм. Конструювання ферм, розрахунок вузлів на болтах та зварних.

    Тема 7 Дерев'яні та пластмасові елементи. Особливості конструювання та розрахунків. Кам'яні конструкції. Особливості та конструювання.