Теми тижня

  • Загальне

    П р е д м е т о м   навчальної дисципліни є принципи роботи та використання сучасних геоінформаційних систем (ГІС), які являють собою новий тип інтегрованих інформаційних систем.  

    Метою дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів в галузі сучасних геоінформаційних технологій, як засіб організації управління транспортними системами.  

    Основними завданнями дисципліни є формування у студентів знань та умінь, що забезпечують розв’язання професійних задач, які використовують геоінформаційні системи для управління транспортними засобами та системами. 

  • 7 грудня - 11 грудня