Week Name Description
Page Вступ до курсу
Page Інформація про автора курсу
File РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Page Рекомендовані теми для рефератів та обговорень
Page Література
URL Законодавство: сайт Верховної Ради України

Офіційний сайт Верховної Ради України для пошуку чинних нормативно-правових актів

14 November - 20 November Page План заняття 1

План заняття 1

Book ТЕМА 1. ДЕРЖАВА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Тема 1

Page Питання для роздуму, самоперевірки, повторення
21 November - 27 November Book ТЕМА 2. ПРАВО: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Тема 1
Page Питання для розуму, самоперевірки, повторення
28 November - 4 December Book ЗАНЯТТЯ 3. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 3
Page Питання для роздуму, самоперевірки, повторення
URL Нормативні акти: Конституція України
URL Нормативні акти: Декларація про державний суверенітет
URL Нормативні акти: Закон України "Про громадянство України"
URL Нормативні акти: Закон УКраїни "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"
URL Нормативні акти: Закон України "Про вибори народних депутатів України"
URL Нормативні акти: Закон України "Про вибори Президента України"
URL Нормативні акти: Закон України "Про всеукраїнський референдум"
5 December - 11 December Book ЗАНЯТТЯ 4. СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ
Тема 4
Page Питання для роздуму, самоперевірки, повторення
12 December - 18 December Page План заняття 5
Book ТЕМА 5. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 5
Page Питання для роздуму, самоперевірки, повторення
URL Нормативно-правові акти: Цивільний кодекс України
URL Нормативно-правові акти: Кодекс законів про працю України
19 December - 25 December Book ЗАНЯТТЯ 6. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 6
Page Питання для роздуму, самоперевірки, повторення
26 December - 1 January Book ЗАНЯТТЯ 8. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 8
Page Питання для роздуму, самоперевірки, повторення
2 January - 8 January Book ЗАНЯТТЯ 9. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 9
Page Питання для роздуму, самоперевірки, повторення