Мета вивчення навчальної дисципліни: формування теоретичних знань про принципи, методи та інструментарій метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності, систему стандартів, еталонів, технічних умов, які є обов'язковими для виконання, режими використання приладів під час геодезичних спостережень, методи контролю за якістю геодезичних вимірювань, формування знань про сучасну організацію геодезичних робіт на виробництві, управління виробничими процесами на топографо-геодезичному підприємстві, а також набуття практичних вмінь та навичок.

Передумови для вивчення дисципліни: Вивчення дисципліни «Метрологічне забезпечення, організація і контроль якості інженерно-геодезичних робіт» спирається на базу знань з таких дисциплін: «Вища математика»; «Землеустрій»; «Геодезія»; «Топографія»; «Інженерні вишукування»; «Картографія»; «Державний земельний кадастр; «Землевпорядні вишукування і проектування»; «ГІС інженерних мереж та комп’ютерні технології при геодезичних вимірюваннях». Вивчення її потребують дисципліни: «Геодезичне забезпечення управління територіями»; «Геодезичне і картографічне забезпечення кадастрових робіт»; «Інноваційні методи проектування транспортних споруд».