Метою викладання навчальної дисципліни «Методи і засоби автоматизації великомасштабних топографічних зйомок» є підготовка магістрів за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій, спроможних на основі отриманих знань, навичок та вмінь самостійно вирішувати організаційно-технічні задачі, пов’язані з практичною роботою в будівельних та інших підприємствах, що здійснюють геодезичні роботи, експлуатацію, обслуговування геодезичного обладнання, користуючись сучасними топографо-геодезичними методами і засобами створення великомасштабних топографічних планів.

Вивчення дисципліни «Методи і засоби автоматизації великомасштабних топографічних зйомок» спирається на базу знань з таких дисциплін: «Топографія»; «Картографія»; «ГІС інженерних мереж та комп’ютерні технології при геодезичних вимірюваннях»; «Фотограмметрія та дистанційне зондування».