Мета вивчення навчальної  дисципліни: формування системи теоретичних знань про нормативне забезпечення геодезичних, топографічних, картографічних, кадастрових робіт, а також набуття практичних вмінь та навичок роботи з документами, що стосуються нормативного забезпечення топографо-геодезичної, картографічної діяльності.

Передумови для вивчення дисципліни: вивчення дисципліни «Нормативне забезпечення професійної діяльності» спирається на базу знань з таких дисциплін: «Геодезія»; «Державний земельний кадастр»; «Земельне право». «Методи оцінювання земельних ресурсів». Вивчення її потребують дисципліни: «Геодезичне забезпечення управління територіями»; «Геодезичне і картографічне забезпечення кадастрових робіт»; «Метрологічне забезпечення, організація і контроль якості інженерно-геодезичних робіт», «Інженерно-геодезичний моніторинг і контроль у будівництві».