Мета вивчення навчальної  дисципліни: формування сукупності знань, умінь та уявлень щодо теоретичних та експериментальних методів наукових досліджень і інноваційної діяльності у галузі геодезії і землеустрою.

Передумови для вивчення дисципліни: вивчення дисципліни «Методи наукових досліджень, інноваційна діяльність» спирається на базу знань з таких дисциплін: «Вища математика» (розділи: математичний аналіз, математична статистика); «Обчислювальна техніка і програмування», «Фізика», «Геодезія», «Вища геодезія», «Картографія», «Землевпорядкування», «Наукові дослідження в галузі геодезії та землеустрою».