Мета вивчення навчальної дисципліни: формування теоретичних знань та практичних навичок у сфері інженерно-геодезичного моніторингу інженерних споруд та технічного контролю якості і правильності виконання будівельно-монтажних робіт.