Мета вивчення навчальної  дисципліни: формування теоретичних знань про принципи, методи і засоби системного проектування автомобільних доріг, а також набуття практичних вмінь та навичок системного підходу стосовно до завдань обґрунтування, розрахунку і конструювання елементів автомобільних доріг, організації дорожнього руху, забезпечення зручності й безпеки руху, охорони довкілля при розв’язанні завдань проектування автомобільних доріг.

Передумови для вивчення дисципліни: Вивчення дисципліни «Інноваційні методи проектування транспортних споруд» спирається на базу знань з таких дисциплін: «Вища математика»; «Геодезія»; «Інженерні вишукування»; «Основи проектування автомобільних доріг». Вивчення її потребують дисципліни: «Методи наукових досліджень, інноваційна діяльність»; «Методи моделювання та оптимізації в геодезії», «Науково-дослідне стажування», дипломне проектування.