Програма вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерне управління технологічними процесами» складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки магістра за напрямом підготовки 15 « Автоматизація та приладобудування», спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»