Метою є засвоєння теоретичних і практичних питання, які пов’язані з використанням аерофото- і космічних знімків, а також теоретичних основ, які розкривають суть фотограмметричних процесів, методи виконання та обчислювальну обробку фотограмметричних вимірювань, технологію опрацювання зображень з метою отримання певної продукції (карти, плани, каталоги координат тощо).

Предметом навчальної дисципліни є локальні властивості планети Земля та окремих об’єктів простору – форма, розміри, місце розташування і просторові відношення.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними і практичними навичками застосування  різних методів фотограмметрії та дистанційного зондування для отримання достовірної інформації про фізичні об’єкти та їхнє оточення за допомогою реєстрації, вимірювання та інтерпретації образів або цифрових образів та створення планів і карт.