Метою вивчення навчальної дисципліни є: підготовка фахівців до самостійного вирішення професійних задач, пов’язаних з геодезичними розбивочними роботами в процесі будівництва, площадних об’єктів, автомобільних доріг та інженерних споруд.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи виконання і застосування інженерно-геодезичних робіт при будівництва та експлуатації автомобільних доріг і транспортних споруд, що забезпечують подальший процес проектування, будівництва та реконструкції об’єктів.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  формування у студентів знань, умінь та навичок по збору, обробці одержаної інформації із використанням сучасних технологій та їх використання в практичній діяльності фахівців.