Метою вивчення навчальної дисципліни є: формування теоретичних знань про принципи, методи та інструментарій оцінювання земельних ресурсів, регулювання ринку земельних відносин, а також набуття практичних вмінь та навичок щодо використання методичного підходу в оціночної діяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  нормативно-правові акти регулювання ринку земельних відносин та оціночної діяльності, методичні та методологічні принципи оцінювання земельних ресурсів, методи розрахунку вартості земельних ділянок при розв’язанні завдань землевпорядної та кадастрової діяльності.

Основними завданнями навчальної дисципліни є: вивчення засад оціночної діяльності, опанування способами та методами оцінювання земель усіх категорій; набуття практичних вмінь і навичок з виконання оціночних дій, застосування результатів кадастрової оцінки для цілей оподаткування, оренди, визначення ціни земельної ділянки.