Вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів сукупності знань та вмінь щодо типових підходів, методів та технологій самостійного розв’язання теоретичних та прикладних задач автоматизації технологічних процесів з використанням сучасних технічних засобів і, насамперед,  мікропроцесорних  контролерів.