Побудова імітаційних моделей технологічних
процесів та автоматичних систем управління,
їх реалізація для проведення статистичного експерименту та застосування в
області професійної діяльності.