змістом курса є методи розв’язування
інженерних та наукових задач автоматизації управління технологічними процесами з
використанням чисельних методів та моделювання за допомогою сучасних
програмних засобів на ПЕОМ.