Навчальна дисципліна "Програмування систем реального часу" відноситься до  циклу вибіркових дисциплін і читається на 3 курсі для студкниів зі спеціальності 151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології"