Навчальна дисципліна "Системний аналіз складних систем управління" відноситься до циклу обов'язкових дисциплін і читається на 4 курсі для студентів зі спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"