Для студентів, які навчаються за рівнем підготовки бакалавр, напрям підготовки "Будівництво", професійне спрямування "Мости та транспортні тунелі"