Цей курс присвячений вивченню загальних відомостей про комп'ютер, операційної системи Windows, редактора текстів Word, табличного процесора Excel, створення презентацій засобами PowerPoint, основ алгоритмізації процесів оброблення інформації, інтегрованого середовища розробки Visual Basic, програмування в середовищі  Visual Basic, інтегрованої математичної системи Mathcad студентами спеціальностей "Автомобільний транспорт", "Галузеве машинобудування", "Енергетичне машинобудування", "Прикладна механіка", "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" у першому та другому семестрах 1-го курсу.


Автори та тьютори курсу:
доц. Костікова Марина Володимирівна,
ст. викл. Скрипіна Ірина Валентинівна