"Основи проектування автомобільних доріг" – прикладна технічна дисципліна, що вивчається студентами протягом 2-х семестрів. Вона розглядає принципи техніко-економічного обґрунтування розмірів всіх складових частин дороги на основі комплексного врахування її народно-господарчого значення, природних умов і вимог ефективності і безпеки автомобільних перевезень, а також вибору напряму дороги на місцевості і складання проекту її будівництва, що забезпечує надійність експлуатації.

Навчальна дисципліна "Основи проектування автомобільних доріг" входить до складу дисциплін за напрямом підготовки 193 "Геодезія та землеустрій" освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр. Метою викладання дисципліни є підготовка студентів, як майбутніх фахівців в галузі геодезії, землеустрію та кадастру землі до грамотного, творчого вирішення питань аналізу обґрунтування прийнятих рішень в проектах автомобільної дороги з точки зору землевпорядкування,землеустрію та охорони навколишнього середовища. Знання дисципліни необхідно для плідної творчої діяльності сучасного фахівця-бакалавра в галузі землеустрію та кадастру землі. Предметом навчальної дисципліни є системні принципи, закони, методи та засоби обґрунтування напрямку дороги, розрахунки і конструювання її споруд і елементів , забезпечення зручності і безпеки руху, охорона навколишнього середовища. Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення  принципів техніко-економічного обґрунтування всіх елементів дороги на основі комплексного врахування її народно-господарчого значення, природних умов і вимог ефективності і безпеки автомобільних перевезень, а також вибір напряму дороги на місцевості, конструювання елементів дороги і складання проекту її спорудження.