Будівництво мостів - курс, призначений для бакалаврів спеціальності  192 "Будівництво та цивільна інженерія".

 Курс за планами 2019/2020  навчального  року.  Розрахований на 126 годин:  (32 год. лекцій, 32год. практичних занять та виконання курсового проекту).  Лектор та керівник курсового проектування  в групах ДБФ та  при дистанційному  навчанні - доцент кафедри МКіБМ Ольга Іллівна Безбабічева.