Курс  запланований на  2019/2020 навч. рік. Для бакалаврів спеціальності 192 "будівництво та цивільна інженерія". Розрахований на 32 год теоретичного лекційного матеріалу  та 16 год. практичних занять. Завершується іспитом. Може використовуватись студентами ЦОП (бакалавр спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія") та при виконанні самостійної роботи за тематикою експлуатації доріг та транспортних споруд на них.

 Для заочної форми навчання заплановано виконання контрольної роботи, завдання на яку студент отримує   під час установочної  сессії.