Курс призначений для магістрантів та слухачів ФПК , для  дистанційного навчання студенів, які мають індівідуальний план або навчаються за програмами дуального навчанняю  Відповідає програмам та планам підготовки фахівців напряму "Мости та транспортні тунелі" а рамках спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Теоретичний лекційний матеріал розрахований на 32 години. В межах дисципліни "Інноваційні технології будівництва інженерних споруд на автомобільних дорогах" виконується курсовий  проект, практичні заняття . Курс завершується іспитом.