Дисципліна викладається для студентів 5 курсу дорожньо-будівельного факультету спеціальності "Екологія" (магістри)