Дисципліна викладається для студентів 4 курсу механічного факультету гр.МІ