Дисципліна викладається студентам 3 курсу автомобільного факультету