Електроний дистанційний курс-ресурс - це курс-приклад для викладачів ХНАДУ, щодо створення комфортного освітнього інформаційного середовища та системи комунікацій, що представляють всю необхідну навчальну інформацію у системі Moodle.

Змішане навчання - це поєднання дистанційного і традиційного спілкування в інтегрованій навчальній діяльності.