Дистанційний курс «Інтелектуальна власність»  призначений для студентів старших курсів усіх спеціальностей. 

 Викладач к.ю.н.,доцент Селезень С.В. 
Мета її вивчення -  підготовка майбутніх фахівців у галузі права інтелектуальної власності і формування навиків  при використанні існуючих правових норм у професійній діяльності на рівні професійних вимог зі спеціальності. Курс розрахований на 18 тижнів.