Предметом навчальної дисципліни є принципи організації машинобудівного та ремонтного виробництва, принципи розробки технологічних процесів складання автомобілів та їх агрегатів в умовах авторемонтного виробництва та методи їх випробування на основі сучасних технологій.

Тривалість навчання - 18 тижнів