Курс для підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей до самостійного вирішення професійних задач в галузі міцності матеріалів та будівельних конструкцій, а також практичного використання методів розрахунку при проектуванні транспортних споруд та конструктивних елементів