Курс "Фізичні величини та вимірювання" призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

Метрологія (від грец. «Метро» - міра, «логос» - вчення) - наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань.

В нашій країні щодня виконується понад 20 мільярдів різних вимірювань. Вимірювання є невід'ємною частиною більшості трудових процесів. Витрати на забезпечення і проведення вимірювань складають близько 20 % від загальних витрат на виробництво продукції .

Вимірювання є всюди: в космосі, на кухні, в медицині, в армії, в комп'ютерній техніці, в автомобілях, літаках, в морі тощо. Будь-яка сфера життя сучасної людини пов'язана з отриманням результатів вимірювань, а сучасні технології без них взагалі не можуть існувати.

Під час вивчення курсу студенти ознайомляться з основними  принципами вимірювань фізичних величин.