Метою викладання навчальної дисципліни «Технології комп’ютерного проектування» є підготовка фахівців з інформаційних технологій, що отримують знання принципів, методів і алгоритмів комп’ютерного проектування, уміння застосовувати їх під час взаємодії людини з комп’ютером, зокрема за допомогою CAD/CAE/CAM пакетів на прикладі Autodesk Inventor, у тому числі з використанням майстрів проектування та мови програмування iLogic та VBA.