Дистанційний курс з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка", розділ "Комп'ютерна графіка" призначений для студентів спеціальності 133 - галузеве машинобудування на 3-му курсі