Дисципліна розрахована для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти

спеціальності "Професійна освіта. Транспорт" (8 семестр)

(групи: АПТ-41, АПТ-32т1)