Курс   складається з  лекційних занять, 16 годин практичних занять. Студенти виконують курсовий проект та  необхідний обсяг самостійної роботи. (Дивись Робочу програму Дисципліни). Завершується курс екзаменом. Викладач: Безбабічева Ольга Іллівна.