Курс   складається з 16 годин лекційних занять, 16 годин практичних занять. Студенти виконують курсовий проект та  необхідний обсяг самостійної роботи (58 годин). Завершується курс екзаменом. Викладач: Безбабічева Ольга Іллівна. 

Для студентів, які навчаються за рівнем підготовки бакалавр, напрям підготовки "Будівництво", професійне спрямування "Мости та транспортні тунелі"

Рівень підготовки бакалавр, напрямок Будівництво, професійне спрямування "Мости і транспортні тунелі"

 

Для бакалаврів спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія"

Будівництво мостів - курс, призначений для бакалаврів "Будівництво та цивільна інженерія";

 спрямування " Архітектура та будівництво" (мости та транспортні тунелі). Курс за планами 2017/2018 та 2018/2019 навчальних   років.  розрахований на 126 годин:  (42 год. лекцій, 28год. практичних занять та виконання курсового проекту). Розроблений як курс-ресурс вперше. Лектор та керівник курсового проектування  в групах ДБФ та  при дистанційному  навчанні - доцент кафедри МКіБМ Ольга Іллівна Безбабічева. 

Курс був запланований на весняний семестр 2017/2018 навч. року. Для бакалаврів спеціалізації "Мости і транпортні тунелі". Розрахований на 56 год теоретичного лекційного матеріалу  та 32 год. практичних занять. Завершується іспитом. В електронному вигляді був розробленим  вперше. Може використовуватись студентами 2017/2019 навч. року. (бакалавр спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія")

Дисципліна  "Експлуатація мостів"  також  вивчається студентами заочної та дистанційної форми навчання . З  меншою кількістю аудіторних занять. Для заочної форми навчання заплановано виконання контрольної роботи, завдання на яку студент отримує в грудні 2018  р під час сессії.  

Курс призначений для магістрантів та слухачів ФПК та дистанційного навчання. Відповідає програмам та планам підготовки фахівців спеціалізації "Мости та транспортні тунелі" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Теоретичний лекційний матеріал розрахований на 32 години. В межах дисципліни "Інноваційні технології будівництва і реконструкції мостів" виконується курсовий  проект, практичні заняття . Курс завершується іспитом.