Курс   складається з  лекційних занять, 16 годин практичних занять. Студенти виконують курсовий проект та  необхідний обсяг самостійної роботи. (Дивись Робочу програму Дисципліни). Завершується курс екзаменом. Викладач: Безбабічева Ольга Іллівна. 

Для студентів, які навчаються за рівнем підготовки бакалавр, напрям підготовки "Будівництво", професійне спрямування "Мости та транспортні тунелі"

Рівень підготовки бакалавр, напрямок Будівництво, професійне спрямування "Мости і транспортні тунелі"

 

Для бакалаврів спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія"

Будівництво мостів - курс, призначений для бакалаврів спеціальності  192 "Будівництво та цивільна інженерія".

 Курс за планами 2019/2020  навчального  року.  Розрахований на 126 годин:  (32 год. лекцій, 32год. практичних занять та виконання курсового проекту).  Лектор та керівник курсового проектування  в групах ДБФ та  при дистанційному  навчанні - доцент кафедри МКіБМ Ольга Іллівна Безбабічева. 

Курс  запланований на  2019/2020 навч. рік. Для бакалаврів спеціальності 192 "будівництво та цивільна інженерія". Розрахований на 32 год теоретичного лекційного матеріалу  та 16 год. практичних занять. Завершується іспитом. Може використовуватись студентами ЦОП (бакалавр спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія") та при виконанні самостійної роботи за тематикою експлуатації доріг та транспортних споруд на них.

 Для заочної форми навчання заплановано виконання контрольної роботи, завдання на яку студент отримує   під час установочної  сессії.  

Курс призначений для магістрантів та слухачів ФПК , для  дистанційного навчання студенів, які мають індівідуальний план або навчаються за програмами дуального навчанняю  Відповідає програмам та планам підготовки фахівців напряму "Мости та транспортні тунелі" а рамках спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Теоретичний лекційний матеріал розрахований на 32 години. В межах дисципліни "Інноваційні технології будівництва інженерних споруд на автомобільних дорогах" виконується курсовий  проект, практичні заняття . Курс завершується іспитом.