Даний курс розрахований на студентів транспортного факультету та передбачає оволодіння англійською мовою згідно з програмою підготовки бакалаврів спеціальностей 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура ( IV семестр навчання).

Даний курс розрахований на студентів механічного факультету та передбачає оволодіння англійською мовою згідно з програмою підготовки бакалавра спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" (II семестр навчання)

Даний курс розрахований на студентів механічного факультету та передбачає оволодіння англійською мовою згідно з програмою підготовки бакалавра спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" (I семестр навчання)

Курс англійської мови для студентів дорожньо-транспортних спеціальностей. Цей розділ містить матеріали 1-ого семестру 4-х семестрового курсу та розрахований на 18 тижнів.

Метою курсу є формування у студентів загальних та професійних мовних компетенцій.

Даний курс розрахований на студентів факультету управління та бізнесу та передбачає оволодіння англійською мовою згідно з програмою I семестру.

Тьютор: Викладач кафедри іноземних мов №2,  Дем’яненко Марина Сергіївна