Предметом навчальної дисципліни є принципи організації машинобудівного та ремонтного виробництва, принципи розробки технологічних процесів складання автомобілів та їх агрегатів в умовах авторемонтного виробництва та методи їх випробування на основі сучасних технологій.

Тривалість навчання - 18 тижнів

Дисципліна розрахована для студентів в галузі знань – 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура», за напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» професійного спрямування «Автомобілі та автомобільне господарство»