Лекція 1. Статичні характеристики засобів вимірювальної техніки.

Мета: Довести до студентів сутність методики аналіз впливу функції перетворення датчика (сенсора) на похибки вимірювань в статичному режимі.

Остання зміна: вівторок 7 квітень 2020 10:00