7. Форми поточного та підсумкового контролю.

 Поточний контроль є результатом виконання тестів та контрольних завдань. Підсумковий контроль за  курс здійснюється у вигляді тестування. Підсумкова оцінка знань з навчальної дисципліни може визначатися як середньозважена результатів поточного контролю та контролю за кожний розділ за згодою студента.

Остання зміна: середа 21 листопад 2018 11:53