4. Критерії оцінювання результатів навчання.

   Критерієм успішності вивчення студентом дистанційного курсу та проходження підсумкового оцінювання є досягнення ним мінімального порогового рівня оцінки за кожним запланованим результатом навчання, якій дорівнює 60 балів за ЄКТС.

Остання зміна: середа 21 листопад 2018 11:52